جزوه آنالیز عددی 2 دکتر جلیل رشیدی نیا دانشگاه علم و صنعت

جزوه آنالیز عددی 2 دکتر جلیل رشیدی نیا دانشگاه علم و صنعت

جزوه آنالیز عددی 2 دکتر جلیل رشیدی نیا دانشگاه علم و صنعت

این جزوه به صورت تایپ شده است.

این جزوه درس آنالیز عددی 2 دکتر جلیل رشیدی نیا دانشگاه علم و صنعت می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.

این جزوه در 122 بوده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.


خرید آنلاین